Icône - fsip

eProseed FSIP voor de Centrale Bank


eProseed FSIP voor de Centrale Bank in het kort

Toezicht houden op de naleving van wetten en regels en de risico’s die het niet naleven ervan met zich meebrengen vormen een constante uitdaging in verschillende branches. Malafide investeringen hebben in de bankensector geleid tot instorting van banken en financiële markten. De vraag van centrale banken naar systemen die het mogelijk maken om beter toezicht te houden op banksystemen is hierdoor toegenomen. Door de toenemende eisen van verschillende internationale regelgevende instanties wordt er van de toezichthouders van nationale banken geëist dat ze erop toezien dat hun nationale banken zich houden aan de internationale standaarden zoals opgesteld door het IMF en BIS.


eProseed FSIP voor de centrale bank in detail

Het ondersteunen van toezichthoudende activiteiten met behulp van IT systemen is niet triviaal. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen op verschillende momenten in de tijd, het verwerken van deze gegevens in rapporten zodat inzicht ontstaat, het autoriseren van toezichthouders om on-site en off-site toezicht te kunnen houden, het gestructureerd vastleggen van alle transacties en handelingen (audit trail), het omgaan met gestructureerde- en ongestructureerde processen en – gegevens, de handhaving van de acties,  dynamische veiligheidsbeleid gebaseerd op status en gegevens, etc. eProseed heeft een alomvattend en in hoge mate configureerbaar platform (FSIP) ontwikkeld met behulp van Oracle Fusion Middleware (FMW) en Oracle Database dat ondersteuning biedt bij het inzicht in en het toezicht houden op nationale banken.

Plan-FSIP

Accuraat toezicht houden tegen lagere kosten, met minder tijd en minder inspanning!

De oplossing omvat dataintegratie, datawarehouse, service oriented architecture (SOA), business process management (BPM) en adaptive case management (ACM), een portaal, content management en dynamische management informatie (BI) producten in een zeer hoog beveiligde omgeving. Het platform automatiseert al het routinematige werk: het verzamelen van gegevens, het archiveren en het produceren van standaard rapportages (dagelijks, wekelijks en/of maandelijks). FSIP waarschuwt bij risico’s en helpt kenniswerkers, toezichthouders en onderzoekers, te focussen op on-site en off-site onderzoek doordat ze kennis en inzicht hebben die op dat moment relevant is. Het toezicht pakket (supervision pack) voor de centrale bank bevat ondersteuning voor meer dan 200 bedrijfsactiviteiten en heeft 180 rapporten.

Risico database

In de FSIP risico database wordt alle kwalitatieve en kwantitatieve informatie verzameld en bewaard zodat een 360 graden perspectief ontstaat ten aanzien van alle risico elementen.

Handelslicentie management

FSIP ondersteunt een brede set van bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het licentiemanagement van financiële instellingen.

Een volledig digitaal, real-time platform

Het FSIP portaal – dat tevens mobiel toegankelijk is – digitaliseert complexe activiteiten die betrekking hebben op de complete levenscyclus van toezicht op bankactiviteiten.

XBRL integratie

De FSIP data integratie- en interpretatiemogelijkheden beslaan een volledige reeks van data types (XBRL, XML, CSV) en protocollen (AS1, AS2, SOAP, SFTP, SMTPS etc). Daarnaast biedt eProseed een kant en klare appliance, de eProseed FSIP Bank connector.

Uitgebreide beveiliging van hoog niveau

De FSIP beveiligingsfuncties zijn beleidsgestuurd en ondersteunen volledig identiteit beheer, het 4-ogen principe, toegangscontrole, externe directory diensten en mobiele beveiliging. Ook smart card integratie behoort tot de mogelijkheden.

Eenvoudig te configureren

De architectuur van de FSIP is modulair opgezet en biedt de mogelijkheid om de op regels en configuratie gebaseerde functionaliteit aan te passen.


Partners

Logo-Swift

De wereldwijde leverancier van beveiligde financiële berichtendiensten

SWIFT is de wereldwijd toonaangevende leverancier van interbancaire financiële berichten diensten, software-oplossingen en communicatiestandaarden, waardoor meer dan 11.000 instellingen in meer dan 200 landen over de hele wereld financiële transacties uitvoeren in een veilige, gestandaardiseerde en betrouwbare omgeving. Sinds haar oprichting, is SWIFT toonaangevend in innovatie, in het aansturen van de digitale transformatie van het bankwezen en de financiële sector door de invoering van digitale oplossingen voor elektronische uitwisseling van gegevens en de overdracht van bestanden.