eProseed_TopCasus

eProseed TopCasus


eProseed TopCasus in het kort

De afgelopen jaren is de werkvoorraad voor gemeenten significant toegenomen door de verschuiving van taken van de centrale overheid naar de lokale overheid, de toegenomen eisen ten aanzien van verantwoording van activiteiten van ambtenaren, controle op misbruik en toegenomen wet- en regelgeving. Daarnaast eist de samenleving samenwerking en participatie van burgers en ketenpartners. De huidige IT systemen die in gebruik zijn bij gemeenten zijn niet, of maar gedeeltelijk, geschikt om al deze eisen in vullen. Dit resulteert in een groot aantal verschillende applicaties, verspreid over de gemeente.


eProseed TopCasus in detail

De eisen die gesteld worden aan IT om aan bovenstaande eisen te voldoen zijn niet triviaal. Systemen moeten veilig en beveiligd zijn, gemeenten werken immers vaak met privacy gevoelige data. Systemen moeten beschikbaar zijn, inwoners willen immers ook ‘s avonds kunnen communiceren; systemen moeten geschikt zijn voor ambtenaren, inwoners en ketenpartners van de gemeenten, zowel door de user interface als door het bieden van geautomatiseerde koppelingen. Daarnaast moeten de systemen rekening houden met IoT (Internet of Things), Big Data, mobiel en Cloud. eProseed heeft een oplossing voor gemeenten op basis van de Oracle Fusion Middleware Stack en de Oracle Database gerealiseerd die een hoge mate van configureerbaarheid en aanpasbaarheid kent: TopCasus.

TopCasus-schema

Betere resultaten tegen lagere kosten

TopCasus zorgt voor een versnelde afhandeling van zaken door de activiteiten ondersteuning op basis van Adaptive case management. Bestaande investeringen kunnen worden behouden door de integratie component die op basis van marktstandaarden zoals StuF communiceren met uw bestaande systemen. TopCasus automatiseert standaardactiviteiten, zodat ambtenaar, inwoner en ketenpartner zich kunnen concentreren op het resultaat.

Shared Service

TopCasus helpt uw organisatie bij het realiseren van een shared service zowel op proces niveau als op applicatie niveau. Door gebruik te maken de  integratie component en service oriented architecture (SOA) principes kunt u al gaan samenwerken terwijl uw informatie management afdeling onderzoekt welke applicaties gebruikt zullen gaan worden in het shared service centrum. Het applicatie landschap kan geleidelijk geconsolideerd worden zonder de eindgebruikers te belasten.  Door gebruik te maken van de activiteiten ondersteuning en Adaptive Case Management ACM) helpt TopCasus uw organisatie het optimale proces in het shared service centrum te implementeren. Bedrijfsregels kunnen geleidelijk aan toegevoegd worden op basis van proces analyses en ervaringen met verschillende manieren van werken.

Audit trails and rapportages

TopCasus legt alle activiteiten van de gebruikers vast in een overzichtelijke tijdslijn. De business activity monitoring rapportages helpen u en uw teams om te sturen op resultaat en om zaken die (te) lang blijven liggen te identificeren. De audit trail zorgt ervoor dat altijd kan worden verantwoord welke activiteiten door wie zijn uitgevoerd en hiermee kan worden bewaakt of de gebruikers zich aan de wet- en regelgeving houden.

Volledig Digitaal en Real-Time Platform

TopCasus is geschikt voor mobiel, IoT en andere kanalen en digitaliseert uw gehele bedrijfsvoering. Routinematige activiteiten kunnen volledig geautomatiseerd uitgevoerd worden.

Gebaseerd op standaarden

TopCasus maakt gebruik van de standaarden die van toepassing zijn binnen gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan StuF, maar ook aan standaarden ten aanzien van specifieke domeinen zoals de zelfredzaamheid matrix.

Hoog niveau beveiliging

TopCasus beveiliging is policy-driven en ondersteunt identiteit management, het vier ogen principe, toegangscontrole op basis van rollen en gegevens, externe directory services en mobiele beveiliging (Mobile application management). Daarnaast ondersteunt het  ‘smart card’ integratie.

Configureerbaar

De architectuur van TopCasus is modulair en zorgt ervoor dat de processen eenvoudig geconfigureerd kunnen worden en aangepast aan uw specifieke wensen.


Modules

TopCasus bevat specifieke modules die bestaan uit zaak-sjablonen, proces-sjablonen, integratie-sjablonen en schermen. Deze sjablonen zijn specifiek ontworpen voor de gemeentelijke domeinen en maken gebruik van een generiek onderliggend platform.

De volgende modules zijn beschikbaar:

  1. Sociaal domein met ondersteuning voor zorg, werk en inkomen;
  2. Openbare ruimte, in de toekomst zullen stadsbeheer en stadsontwikkeling hieraan toegevoegd worden;
  3. Veiligheid, toezicht en handhaving;
  4. Dienstverlening, inclusief vergunningen, subsidies en produkten;
  5. Bestuur en raad met ondersteuning voor bestuurlijke besluitvorming en vergaderingen;
  6. Generiek om generieke activiteiten te ondersteunen zoals bezwaar en beroep, klachten, inkoop etc.
TopCasus-schema2